Als geste naar de bezoekers en liefhebbers, die door de Corona Crisis noodgedwongen thuiszitten, bood het festival 28 en 29 maart gratis een aantal films, waaronder zelfs titels uit de komende editie!, online aan. Een klein moment van ontsnapping aan deze surrealistische tijd.

!!VANWEGE HET SUCCES EN DE VRAAG BLIJVEN ER NOG EEN AANTAL FILMS ONLINE BESCHIKBAAR!!

Het thema dat broers en cineasten Traïdia voor de editie van dit jaar kozen, is ‘Vrijheid’. Een onderwerp dat gezien de wereldwijde effecten van de Corona Crisis een extra tastbare lading krijgt.

Omdat niemand, ongeacht afkomst of herkomst, op dit moment de vrijheid heeft om ‘even’ naar de film te gaan of samen te komen, nemen we als organisatie de vrijheid om het publiek iets te brengen dat binnen de belevingswereld van thuis ervaren kan worden.

Houdt ook onze Facebook pagina in de gaten

https://www.facebook.com/MaghrebFilmFestivalHaarlem

 

12 Maart 2020:
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus, moeten we het Maghreb Film Festival uitstellen.
We willen het festival op een ander moment in 2020 doorgang geven!
We zullen u zo snel mogelijk verder informeren over een vervolg!
 
Bedankt voor uw aandacht & begrip en graag tot ziens!
Hakim & Karim Traïdia en team MFF
 

Circus Hakim, Badhuis Leidsebuurt, De Pletterij, Het Verhalenhuis èn in 2020 ook in de Haarlemse Filmschuur èn het Amsterdamse Ketelhuis!

Alle films tijdens het Maghreb Film Festival zijn Engels ondertiteld

In 2020 staat de tweede editie van het Maghreb Film Festival (MFF) gepland. Initiatiefnemers en cineasten Hakim en Karim Traïdia kozen daartoe voor thema ‘Vrijheid’. Een thema dat naadloos aansluit bij een jubileumjaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid viert. Dankzij filmhuizen als Het Ketelhuis in Amsterdam en de Haarlemse Filmschuur bedient het festival een grotere doelgroep filmliefhebbers. De tweede editie van MFF behandelt dit thema in de breedste zin van het woord. Met films van makers uit landen als Algerije, Marokko en Tunesië geeft het festival invulling op een universeel thema dat van alle tijden is, maar door de lens van de Noord-Afrikaanse maker bekeken wordt.

De drang naar vrijheid en het niet accepteren van onrechtvaardigheid houdt het geboorteland van de broers Traïdia sinds 22 februari 2019 in de greep. Al een jaar lang lopen er onafgebroken iedere vrijdag duizenden inwoners in marsen door de straten in het hele land. De korte film ‘The last March’ waarvan het scenario van de hand van Hakim Traïdia is, laat zien hoe de bevolking deze vrijheid neemt om verandering op vreedzame wijze af te dwingen.

 

Het festival maakt een levendige (jonge) cinematografische traditie zichtbaar, gekenmerkt door de wederzijdse invloed van Maghreb en Europa.

De initiatiefnemers van MFF zijn twee broers; Karim Traïdia, de Nederlands-Algerijnse filmregisseur en scriptschrijver, & Hakim Traïdia, beter bekend als Hakim, theaterartiest en mimespeler, die bij het grote (en vooral het kleine) publiek bekend is door zijn gelijknamige rol in Sesamstraat. Beiden zijn geboren in Besbes, Algerije en al jaren betrokken bij de coördinatie en het beheer van verschillende Arabische filmfestivals en -workshops in de Maghreb, evenals bij het regisseren en produceren van films.

Voor deze tweede editie van het Maghreb Film Festival worden weer een aantal lange speelfilms en kortere films uitgezocht, die nooit of amper eerder in Nederland zijn vertoond. Deze zullen in blokken geprogrammeerd worden. Alle informatie over deze films vindt u op deze site.

 

Een groot aantal makers, acteurs en actrices zal weer aanwezig zijn tijdens het festival om hun films te presenteren en daarover in gesprek te gaan met het publiek De discussies worden georganiseerd door Nederlandse en niet-Nederlandse filmmakers, journalisten of experts op het gebied van film.

Voor deze Industry Meet-Up worden tal van in de Benelux woonachtige cineasten met Maghreb-roots en diverse vertegenwoordigers van andere filmfestivals in Nederland uitgenodigd.

Ook Haarlemse kinderen en jongeren kunnen wederom met Maghreb films kennismaken, dankzij speciale vertoningen.

Het festival wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Haarlem, J.C. Ruigrok Stichting, Circus Hakim, Corendon en vele vrijwilligers.

 

La deuxième édition du Festival du film du Maghreb (MFF) démarre le 26 mars. Pour cette édition les initiateurs et cinéastes Hakim et Karim Traïdia ont choisi le thème “Liberté”. Un thème qui s’intègre parfaitement à une année anniversaire au cours de laquelle les Pays-Bas célèbrent 75 ans de liberté. Grâce à des cinémas tels que Het Ketelhuis à Amsterdam et Haarlem Filmschuur, le festival offre une chance pour les amateurs de cinéma de découvrir la cinéma Nord-Africain. La deuxième édition du festival traite thème «Liberté » au sens le plus large du terme. Avec des films de réalisateurs de pays comme l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, le festival donne corps à un thème universel qui est de tous les temps, mais vu à travers l’objectif du réalisateur nord-africain.

Le désir de liberté et la non-acceptation de l’injustice s’emparent de la terre natale des frères Traïdia depuis le 22 février 2019. Depuis un an, des milliers d’habitants défilent dans les rues de tout le pays tous les vendredis. Le court-métrage de Hakim Traïdia “Le dernier mars” montre comment la population prend cette liberté pour imposer le changement de manière pacifique.

Le festival révèle une tradition cinématographique (jeune) vivante, caractérisée par l’influence mutuelle du Maghreb et de l’Europe.

 

Les initiateurs du MFF sont deux frères; Karim Traïdia, réalisateur et scénariste hollandais et algérien, Hakim Traïdia, mieux connu sous le nom de Hakim, homme de théâtre, scénariste et réalisateur, est connu du public éponyme (et particulièrement du petit public) en raison de son rôle éponyme dans Sesame Street. Tous deux sont nés à Besbes en Algérie et participent depuis des années à la coordination et à la gestion de divers festivals et ateliers de cinéma arabes au Maghreb, ainsi qu’à la réalisation et à la production de films.

 

Pour cette deuxième édition du Maghreb Film Festival, un certain nombre de longs et courts métrages sont sélectionnés, qui n’ont jamais été projetés aux Pays-Bas ou presque jamais. Ceux-ci seront programmés en blocs. Toutes les informations sur ces films sont disponibles sur ce site.

Un grand nombre de réalisateurs, comédiens et actrices seront de nouveau présents pendant le festival pour présenter leurs films et en discuter avec le public. Les discussions sont organisées par des cinéastes, journalistes ou experts du cinéma.

De nombreux cinéastes d’origine maghrébine et divers représentants d’autres festivals de cinéma aux Pays-Bas sont invités à ce Industry Meetup.

Les enfants et les jeunes de Haarlem peuvent également faire connaissance avec les films maghrébins grâce à des projections spéciales.

Le festival se termine par une cérémonie de remise des prix.

Le festival est rendu possible en partie par: Municipalité de Haarlem, J.C. Fondation Ruigrok, Circus Hakim, Corendon et de nombreux bénévoles.

 

 

Dit festival is mede mogelijk gemaakt door:

Maghreb Film Festival

info@maghrebfilmfestival.com
Haarlem, The Netherlands

Voor al onze ontwikkelingen en informatie check onze Facebook pagina