26, 27, 28 & 29 MAART 2020. Circus Hakim, Theater Elswout, Badhuis Leidsebuurt, De Pletterij, Het Verhalenhuis
Alle films tijdens het Maghreb Film Festival zijn Engels ondertiteld
In 2018 werd vanuit Circus Hakim het eerste internationale Maghreb Film Festival (MFF) gelanceerd, waarbij in Haarlem op ten minste zes locaties films werden vertoond. De tweede editie heeft plaats in maart 2020, houd deze site in de gaten voor nadere informatie, die spoedig volgt!

Het Maghreb Film Festival is het enige eerste onafhankelijke Noord-Afrikaanse filmfestival in Haarlem met films die inzicht geven in de andere, rijke, soms subtiele complexiteit van de Maghreb Cinema. Het festival maakt een levendige (jonge) cinematografische traditie zichtbaar, gekenmerkt door de wederzijdse invloed van Maghreb en Europa.

De initiatiefnemers van MFF zijn twee broers; Karim Traïdia, de Nederlands-Algerijnse filmregisseur en scriptschrijver & Hakim Traïdia, beter bekend als Hakim, theaterartiest en mimespeler, die bij het grote (en vooral het kleine) publiek bekend is door zijn gelijknamige rol in Sesamstraat. Beiden zijn geboren in Besbes, Algerije en al jaren betrokken bij de coördinatie en het beheer van verschillende Arabische filmfestivals en -workshops in de Maghreb, evenals bij het regisseren en produceren van films.

Voor deze tweede editie van het Maghreb Film Festival worden weer een aantal lange speelfilms en kortere films uitgezocht, die nooit eerder in Nederland zijn vertoond, geselecteerd. Deze laatste zullen in drie of vier blokken geprogrammeerd worden. Alle informatie over deze films is binnenkort op deze site te vinden.

Vooralsnog kunt u hier zien wat de programmering van het eerste festival in 2018 was:

Een groot aantal makers, acteurs en actrices zal weer aanwezig zijn tijdens het festival om hun films te presenteren en daarover in gesprek te gaan met het publiek De discussies worden georganiseerd door Nederlandse en niet-Nederlandse filmmakers, journalisten of experts op het gebied van film.

Voor deze Industry Meet-Up worden tal van in de Benelux woonachtige cineasten met Maghreb-roots en diverse vertegenwoordigers van andere filmfestivals in Nederland uitgenodigd.

Ook Haarlemse kinderen en jongeren kunnen wederom met Maghreb films kennismaken, dankzij een daarvoor opgezet Educatief Programma voor enkele basisscholen met bij hun leeftijden passende films, maar ook screenings op de InHolland Hogeschool voor studenten.

Het festival wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Haarlem, J.C. Ruigrok Stichting, Circus Hakim, Corendon en vele vrijwilligers.

 

En 2018, le premier festival international du film du Maghreb (MFF) sera lancé à partir du Circus Hakim. Les films seront projetés dans au moins six lieux à Haarlem, notamment dans le théâtre Circus Hakim (120 places), le centre culturel et débat De Pletterij (80 places). à la Hogeschool In Holland (250 places) au Theater Elswout (60 places), les Badhuis (50 places) et ABC (60).

Le Maghreb Film Festival est le seul premier festival de cinéma indépendant nord-africain à Haarlem proposant des films permettant de mieux comprendre l’autre complexité du cinéma du Maghreb, riche et parfois subtile. Le festival met en lumière une tradition cinématographique vivante (jeune), caractérisée par l’influence réciproque du Maghreb et de l’Europe.

Les initiateurs du MFF sont deux frères; Karim Traïdia, réalisateur et scénariste hollandais et algérien, Hakim Traïdia, mieux connu sous le nom de Hakim, homme de théâtre, scénariste et réalisateur, est connu du public éponyme (et particulièrement du petit public) en raison de son rôle éponyme dans Sesame Street. Tous deux sont nés à Besbes en Algérie et participent depuis des années à la coordination et à la gestion de divers festivals et ateliers de cinéma arabes au Maghreb, ainsi qu’à la réalisation et à la production de films.

Pour cette première édition du Festival du film du Maghreb, douze longs métrages et autant de courts métrages qui n’ont jamais été projetés aux Pays-Bas ont été sélectionnés. Ce dernier sera programmé en trois ou quatre blocs. Toutes les informations sur ces films seront bientôt disponibles sur ce site.

Un grand nombre de réalisateurs, d’acteurs et d’actrices sont présents lors du festival pour présenter leurs films et en discuter avec le public, qui sont organisés par des cinéastes, des journalistes ou des experts du cinéma néerlandais et non néerlandais.

De nombreux cinéastes d’origine Maghrebine résidant au Benelux et divers représentants d’autres festivals du film aux Pays-Bas sont invites.

Les enfants et les jeunes de Haarlem se familiariseront également avec les films du Maghreb, grâce à un programme éducatif mis en place pour certaines écoles primaires avec des films appropriés tels que “The Domino Player” de Hakim Traidia, “Prénom Mohamed” de Malika Zairi “Allouche” de Lotfi Omar mais aussi des projections au lycée In Holland High School pour étudiants.

Le festival se termine par une cérémonie et sera suivi par la remise des prix.

Le festival est rendu possible grâce à: * La municipalité de Haarlem * Circus Hakim * Corendon, J.C. Ruigrok Stichting et de nombreux bénévoles.

Ce festival a été rendu possible grâce á:
Dit festival is mede mogelijk gemaakt door:

Festival Starts in

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Festival Starts in:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Maghreb Film Festival

info@maghrebfilmfestival.com
Haarlem, The Netherlands

Voor al onze ontwikkelingen en informatie check onze Facebook pagina